Billeder fra dagligdagen

Billeder fra dagligdagen. En slags visuel dagbog (som der ikke bliver skrevet i dagligt)

“Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt der alligevel ikke er helt så kendt”
//Dan Tyréll