Hvad byder du uventede gæster ?

MS er en af de uventede gæster jeg godt kunne undvære…

Nogle omtaler MS som en gammel tante, der bor i kælderen og ind i mellem kommer på besøg i stuen.

For mig er MS uanmeldt gæst, der permanent har taget ophold i mit liv. En meget vedholdende gæst, der insisterer på at blive både set og hørt.

Læs mere