Manifest for tennisfotografi

Et manifest (fra latin, manifestus, kommer af manus: “hånd” + fendo: “slag”) er en tekst, som danner grundlaget for en ideologi, en kunstnerisk retning eller en anden slags kulturel bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne som ligger til grund. (kilde: Wikipedia)

Der tilstræbes at billedet skal være mere end en registrering og at billedet skal være visuelt spændende.

Billeder af spillere med “uheldig forvredne ansigter” vises ikke.

Der lægges ikke vægt på det tekniske men på udtrykket.

Det er ikke kvantiteter af billeder med kvaliteten, der lægges vægt på.

Tagning på sociale medier overvejes nøje.

Ved redigering af billeder tilstræbes ikke et uniform udtryk men et udtryk på billedets præmisser.

2024-05-03